Journals

  • AL - IBRAH

    Al-Ibrah (p-issn 2088-1886 e-issn  2580-0663 )


    Jurnal Al-Ibrah diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al - Ibrohimy Bangkalana. Jurnal ini memuat kajian-kajian keislaman yang meliputi pendidikan Islam, sharî‘ah, pemikiran Islam, ekonomi, dan kajian Islam baik hasil pemikiran atau hasil penelitian lalapangan. Terbit dua kali setahun, yaitu bulan Juni dan Desember.


    STIT Al Ibrohimy Bangkalan. Nama Pengelola : Mo'tasim, M.Pd.I  Email Pengelola :billahmutasim73@yahoo.com